Inleiding

Tijdens het eerste lustrum van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) in 1987 werd het VHIG- logo geïntroduceerd.
De afbeelding van Hygieia met daaromheen de naam van de vereniging werd gebruikt tot 2003.

       

Voor het logo van de VHIG is gekozen voor het hoofd van Hygeia (Hygea in het Romeins). Het woord hygiëne is afgeleid van Hygea of Hygeia. In de Griekse mythologie is Hygeia bekend als de godin van de gezondheid, zij is een dochter van Asclepius (in het Romeins Aesculpios) en Epione. Hygeia stond voor: "In corpore sano mens sana" , ofwel: In het gezonde lichaam huist de gezonde geest, waarbij de link wordt gelegd tussen het fysieke welbevinden en mentale gezondheid.

Hygeia komt uit een familie waar iedereen met gezondheid heeft te
maken. Haar vader is de drager van de aesculaap, die wijsheid
vertegenwoordigt. Haar ene zuster heet Meditrina of Medicine, dat spreekt voor zich, haar andere zus heet Panacea, waarvan de betekenis is: "geneest alles".

Hygeia wordt vaak afgebeeld met een kelk. Als daaromheen een slang is gedraaid, is dit het symbool van medicijnen, als het alleen een kelk is, is  het een symbool van dienstbaarheid.                     

          Hygieia                                                                            
VHIG logo

 

 

 

 

 

Vanaf 2003 wordt een aangepast logo (zonder haarband en met horizontale tekst ) gevoerd. Hiernaast dit logo in de witte uitvoering. Er is ook een transparante uitvoering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aan het gebruik van het logo door de leden van de VHIG zijn de afgelopen 24 jaar nooit officiële eisen gesteld.
Door de toegenomen professionalisering van het beroep echter bestaat er in toenemende mate behoefte aan dergelijke eisen.
Met deze notitie wil de VHIG een eenduidig gebruik van dit logo bevorderen.

Aan het gebruik verbonden voorwaarden zijn:

- het logo mag niet door iedereen vrij gebruikt worden
- voor toepassing gelden een aantal voorwaarden:

Doel:

Bereiken van de herkenbaarheid van de vereniging door het gebruik van een logo in alle uitingen van de VHIG.

Gebruikers:

Bij de VHIG geregistreerde leden mogen in hun briefhoofd, op website en visitekaartje het logo gebruiken in combinatie met de vermelding "geregistreerd VHIG lid".

Overige gebruik zie: "Procedure beheer en gebruik logo".

Kenmerken:

Het logo kenmerkt zich door eenheid in kleur, lettertype, bladspiegel en materiaal.

Plaats:

Het logo bestaat uit een afbeelding met daaronder de naam van de vereniging en de letters "VHIG" rechts van de afbeelding.
Het logo en de naam van de vereniging hebben een vaste maatverhouding ten opzichte van elkaar.
Het kenmerk staat in principe altijd in de rechterbovenhoek van de uiting.

Kleur:

In alle toepassingen wordt gebruik gemaakt van de kleur PMS 300 en PMS 297
In geval van verminderde leesbaarheid en/of zichtbaarheid van het logo kan gekozen worden voor de transparante vorm.

Typografisch stramien:

Het logo wordt ingedeeld op basis van het typografisch stramien. Binnen dit denkbeeldige lijnenstelsel krijgen tekst- en beeldelementen een vaste stand en plaats.

Inzet logodragers:

Logodragers zijn producten die worden uitgegeven of gebruikt in naam van de VHIG.

Er zijn diverse logodragers te onderscheiden:

  • Gebruiksvoorwerpen met logo zoals mokken, pennen etc.
  • Drukwerken zoals formulieren, enveloppen en briefpapier
  • (communicatie) uitgaven zoals folders en posters.

Procedure beheer en gebruik logo

Beheer:

De vereniging is eigenaar van het logo, het bestuur in deze is beheerder, maar delegeert bewaking van het juiste gebruik aan de pijler P & P.
Veranderingen aan het logo moeten goedgekeurd worden door het bestuur. Mocht er sprake zijn van een gewenste wijziging dan initieert de pijler P & P de gewenste actie hiervoor.

Gebruik:

Het logo van de vereniging wordt geplaatst op alle officiële correspondentie van de vereniging en mag door de pijler P & P gebruikt worden op logodragers, zoals hiervoor genoemd, die gebruikt of ingezet worden namens de vereniging.
VHIG leden die een functie hebben namens de VHIG, mogen het logo gebruiken in de correspondentie.
Alle geregistreerde VHIG leden mogen in combinatie met de vermelding "geregistreerd VHIG lid" het logo gebruiken.
Alle anderen die het logo op enigerwijze willen gebruiken moeten tijdig schriftelijke toestemming hiervoor vragen aan het bestuur van de VHIG.
In principe geeft de VHIG alleen toestemming voor het gebruik van het logo als er sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband, zoals de organisatie van een opleiding, congres of ander evenement.
Het logo mag door derden niet gebruikt worden op producten of uitingen die bestemd zijn voor de verkoop.
Bij misbruik zal het bestuur van de VHIG in overleg treden met de betreffende persoon/ instantie en aanvullingen vastleggen in dit document.
Het logo mag in zijn geheel vergroot of verkleind worden, zolang de verhoudingen hetzelfde blijven.
Het logo mag niet zonder de letters "VHIG" of de volledige naam van de vereniging ("Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg") gebruikt worden. Het is ook niet toegestaan het logo "uit elkaar" te trekken, waardoor de tekst een andere plaats krijgt binnen het geheel.
Om een goede kwaliteit van het logo te waarborgen dient het vector bestand op de VHIG site altijd het uitgangspunt voor het gebruik te zijn.

 

Bestuur VHIG

16 januari 2013

schrijf ikoon Hoe krijgt u toegang tot de besloten delen van de VHIG site ?

Bent u (aspirant) VHIG lid, dan kunt u ook de besloten gedeelten van de site bekijken. Niet leden kunnen alleen de openbare pagina's bekijken.

Voor de toegang wordt u gevraagd zich eenmalig te registreren op deze site. Omdat te kunnen doen, moet u lid zijn van de VHIG en een lidnummer hebben. Aanmelden voor het lidmaatschap van de VHIG staat los van deze registratie voor toegang tot de site en kan hier plaatsvinden. 

U kunt zich registreren via de inlogmodule in de rechterbalk of hier

Gebruik als gebruikersnaam uw eigen naam (géén spaties) en hanteer bij voorkeur uw bedrijfs e-mailadres.

We stellen het zeer op prijs als u een foto plaatst in uw ledenprofiel, zodat u herkenbaar bent voor uw collega's in het land. Streef naar een staande scherpe foto van voldoende grootte (tenminste 400x600 pixels) met een egale achtergrond, waarop uw gezicht beeldvullend te zien is.

Na aanmelding ontvangt u direct een bevestigingsmail met uitleg. De webmaster checkt uw lidmaatschap met de ledenlijst en verleent u toegang. U ontvangt daarover opnieuw een informatieve mail. Dit proces kan 1 tot maximaal 7 dagen duren. In de vakantieperioden kan het echter langer duren, waarvoor gaarne begrip.

Ontvangt u géén bevestiging na 7 dagen, mail dan naar de webmasters

 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de VHIGsite of ondervindt u problemen bij de registratie, mail dan naar de webmasters

VHIG logo    Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg

Hier komt component met fotoslider

Kwaliteitsregister

Welkom bij het kwaliteitsregister van de Vereniging voor Hygiëne & infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Als  beroepsgroep van in de gezondheidszorg werkende deskundigen infectiepreventie, heeft de VHIG sinds 1998 een eigen systeem van kwaliteitsbewaking en –bevordering en daaruit voortvloeiende accreditatie.

Een in het register ingeschreven deskundige infectiepreventie voldoet aan de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep en toont hiermee aan zich in te willen spannen om kennis en vaardigheden te onderhouden, die nodig zijn voor de professionele beroepsuitoefening.

Deze kwaliteitseisen zijn:

  • Een voltooide post-bachelor opleiding bij een door de CZO erkend opleidingsinstituut
  • Ten minste voor 16 uur per week werkzaamheden verrichten als deskundige infectiepreventie
  • Het jaarlijks volgen van door de VHIG geaccrediteerde scholingen en iedere 5 jaar de bijgehouden portfolio ter toetsing voorleggen.

Hoe het kwaliteitsregister te raadplegen?


De in dit kwaliteitsregister ingeschreven deskundigen infectiepreventie staan in pdf formaat en zijn gesorteerd op (geboorte)naam en op plaatsnaam werkgever.

 arrow right_blue Kwaliteitsregister op geboortenaam, bijgewerkt in september 2019 

arrow right_blue Kwaliteitsregister op plaatsnaam werkgever, bijgewerkt in september 2019