Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website, de VHIG;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

De VHIG is niet aansprakelijk voor geleden schade vanwege het offline zijn van site door onderhoudswerkzaamheden of cyber aanvallen.

VHIG video

Door de VHIG zijn video's geproduceerd om inzicht te geven in de doelstellingen en activiteiten van de vereniging en het werk van een deskundige infectiepreventie. Daarnaast zijn in samenwerking met andere organisaties video's ontwikkeld voor instructie doeleinden.

video promo 
Klik op de afbeelding voor video over DI