Richtlijnen

Via deze pagina wordt u geïnformeerd over richtlijnen of normen waaraan deskundigen infectiepreventie hebben meegewerkt mét goedkeuring van de VHIG en gedragen door de VHIG.

 

In ontwikkeling


 Norm voor preventie van zorginfecties in verpleeghuizen, 24 maart 2009

Download de norm

De werkgroep stelt in 2009 voor de norm voor verpleeghuizen vast te stellen op 150 uren per 10.000 verpleegdagen per jaar.


Norm voor preventie van zorginfecties in ziekenhuizen, april 2006

Download de norm 

De werkgroep van de VHIG en NVMM adviseerde in 2006:

  • om de huidige norm van 1 fte deskundige infectiepreventie op 250 erkende bedden en 1 artsmicrobioloog op 1000 erkend bedden te vervangen door de norm van 1 fte deskundige infectiepreventie per 5000 opnamen en 1 artsmicrobioloog op 25.000 opnamen.
  • om de norm eens per 5 jaar bij te stellen aan de hand van ontwikkelingen in de gezondheidszorg.