Via deze pagina wordt u geïnformeerd over nieuwe/gereviseerde richtlijnen of normen waaraan deskundigen infectiepreventie hebben meegewerkt mét goedkeuring van de VHIG en gedragen door de VHIG. Ook verzoeken tot meelezen of -ontwikkelen van richtlijnen of normen worden op deze pagina vermeld. Houd ze goed in de gaten! 


Richtlijnen


Herziene LCI-richtlijn ‘Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en dragerschap’

is definitief vastgesteld en online gepubliceerd op:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa-infecties-en-dragerschap


Richtlijn controle op microbiologische veiligheid van thermolabiele flexibele GI endoscopen, 2018

Download de norm


Herziene versie van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

De herziene versie van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten staat online op de richtlijnenwebsite van het LCI/RIVM. In deel 1 van de richtlijn is een overzicht te vinden van alle wijzigingen in de richtlijn ten opzichte van de vorige versie. 
 

Moleculaire typering in het kader van infectiepreventie

De richtlijn “Moleculaire typering in het kader van infectiepreventie” is in samenwerking met de VHIG opgesteld en geaccordeerd door de VHIG. Deze richtlijn is van toepassing bij een vermoeden op transmissie van micro-organismen.

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/moleculaire_typering_in_het_kader_van_infectiepreventie/startpagina.html 


 Gevraagde bijdragen richtlijnontwikkeling


8 mei 2019

KRIZ-norm concept 3.0 aangeboden ter becommentariëring.
Meer informatie op de homepage.


2 mei 2019

Richtlijn Luchtbehandeling aangeboden ter becommentariëring.
Meer informatie op de homepage.