Afdrukken

Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)

De vereniging is opgericht in 1973 en telt momenteel ongeveer 425 leden. Dit is 98 % van de beroepsgroep.


Twee van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:


De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

De vereniging is aangesloten bij de International Federation of Infection Control ( IFIC)  en het European network to promote infection prevention for patient safety