Afdrukken

Lidmaatschap VHIG 

Bent u als deskundige infectiepreventie werkzaam in de intra- of extramurale zorg, dan kunt u lid worden van de VHIG.

 Bekijk de video: Leden aan het woord, met informatie over de vereniging

 video vereniging 2013

 

De Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg streeft kwaliteitsborging van de beroepsuitoefening van haar leden na.
Hiertoe voert de VHIG, op basis van vastgestelde criteria betreffende kennis- en vaardigheidsniveau, een registratie van haar individuele leden.
Voor het garanderen van de registratiewaarde wordt eens per vijf jaar een herregistratie uitgevoerd. u kunt daarom alleen lid worden en blijven, als u aan deze voorwaarden wilt voldoen.

Wat krijgt u voor dit lidmaatschap?

Wilt u (aspirant)lid worden? klik hier voor het aanmeldingsformulier. voor zowel aspirant als gewoon lid.

Na aanmelden en toelating als VHIG lid wordt door het secretariaat alle informatie toegestuurd.
Als u toegelaten bent als VHIG lid én een lidnummer hebt gekregen, kunt u zich aanmelden (registreren) op de VHIG site. U krijgt dan toegang tot de besloten pagina's van de site, zoals b.v. het forum en het gedeelte met notulen en beleidsstukken.

Beginnende deskundigen infectiepreventie
Deskundigen infectiepreventie die nog niet de opleiding tot deskundige hebben gevolgd aan een door de VHIG erkend opleidingsinstituut, kunnen zich laten registreren als aspirant lid, indien zij binnen een bepaalde termijn de opleiding gaan volgen.
Na voltooiing van de opleiding en het behalen van het diploma kunnen deze VHIG leden op de VHIG site het registratieformulier invullen om hun aspirant-status om te zetten in een gewoon lidmaatschap.
Een kopie van het diploma moet worden overlegd. (kunt u uploaden via het formulier)