Afdrukken

Informatieover de contributie voor het VHIG lidmaatschap:

Jaarlijks wordt de contributie verhoogd op basis van indexering.


In 2019 bedraagt dit 103,17 euro.


Facturatie vindt per half jaar plaats: per 1 januari of 1 juli (t/m 31 december) naar rato.

Wat krijgt u voor dit lidmaatschap?

Informatie over contributiefactuur

Klik hier voor meer informatie over de factureringsmethodiek en de termijnen die gehanteerd worden voor een betalingsherinnering